LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Gode råd for bedre økonomi - temahefter.spama.no
 
[115048]

Gode råd for bedre økonomi

Store renteutgifter, samlivsbrudd, sykdom eller arbeidsledighet kan være årsak til betalingsproblemer. Her finner du informasjon om budsjettering og du får en rekke sparetips.

Dersom betalingsproblemene er store, vil du kanskje ha behov for mer informasjon om offentlige stønader osv. Dette er en førstehjelp på veien. Vi henviser til øvrige kilder hvor du kan få ytterligere råd og hjelp.

Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, med hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.Skriv ut
 

© SPAMA
Oppdatert 04-2017