LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Råd om salg av bolig - temahefter.spama.no
 
[115047]

Råd om salg av bolig

Når du skal selge boligen din, ønsker du dette gjort så raskt og greit som mulig og til best mulig pris. Vi kan gi deg noen råd om hvordan du går frem når det gjelder takst, tilstandsrapport, engasjement av megler også videre.

Vi vil også se på lov om avhending (kjøp og salg) av fast eiendom som skisserer hvilke rettigheter og plikter du har ved salg av bolig.

Avhendingsloven stiller strenge krav til deg som selger av bolig, og det er aldri positivt å få krav på flere tusen kroner fra kjøperen etter at boligen er solgt.

Vi har ikke ment at dette skal være et "juridisk oppslagsverk", men en førstehjelp på veien. Det henvises til øvrige kilder hvor du kan få ytterligere råd og hjelp.

Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, med hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.Skriv ut
 

© SPAMA
Oppdatert 04-2017

LicenseException: License has expired.