LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Alt mitt er mitt - særeie - temahefter.spama.no
 
[115044]

Alt mitt er mitt - særeie

Du og din ektefelle kan avtale helt eller delvis særeie. Dette gjøres ofte for å sikre egne eiendeler.

Du kan sikre egne eiendeler i tilfelle en skilsmisse, for å beskytte eiendeler mot ektefellens kreditorer eller for å sikre andre arvinger enn ektefellen ved død. Klikk på titlene for å lese mer om reglene for særeie.

>> Særeie ved ektepakt

>> Delvis eller fullstendig særeie

>> Særeie kan avtales når som helst

>> Et særeie kan tidsbegrenses

>> Formkrav til ektepakt

>> Giver kan bestemme særeie

 Skriv ut