[115044]

Forskjell mellom særeie og felleseie

Hvis man ikke inngår avtale om annet, eller det er bestemt av giver eller arvelater, får ektefellene felleseie ved inngåelsen av ekteskap. Det er først ved separasjon/skilsmisse, eller ved den ene ektefellens død, at forskjellen på felleseie og særeie viser seg.

Så lenge ekteskapet består, råder ektefellene fullt ut over sine eiendeler. Det er imidlertid unntak fra råderetten når det gjelder felles bolig og vanlig innbo. Her må man ha ektefellens samtykke til salg eller pantsettelse uansett om boligen er særeie eller felleseie.

>> Skilsmisse og felleseie

>> Skilsmisse og særeie

>> Død og felleseie

>> Ektefellens råderett over uskifteboet

>> Særeie kan omgjøres til felleseie ved ektepaktSkriv ut