[115044]

Alt vårt - sameie

Det er ofte slik at ektefellene anskaffer seg ting sammen. Hvor stor del du eier, vil være avhengig av ditt bidrag, enten økonomisk eller med arbeidsinnsats i hjemmet.

I ekteskapsloven § 31 fremheves det at arbeid i hjemmet skal tillegges vekt ved vurdering av hvem som har ervervet en eiendel. Hvis en er hjemmeværende, eller har tjent vesentlig mindre enn den andre, vil den likevel normalt antas å ha bidratt ved anskaffelse av felles bolig og vanlig innbo.

>> HovedregelSkriv ut