[115044]

Opplysningsplikt

Ektefellene har gjensidig plikt til å gi hverandre de opplysninger som er nødvendig for å kunne vurdere den annen ektefelles økonomiske stilling.

Den ene ektefelle kan kreve kopi av den andres ligning som viser den annen ektefelles gjeld og formue. Han/hun kan også kreve informasjon fra bank, selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet samt av andre som har midler til forvaltning.
Skriv ut