[115044]

Vil du vite mer?

Ved konkrete spørsmål knyttet til dette temaet  -  ta kontakt med oss i banken eller en advokat.

Du finner også nyttig informasjon her:

  • Otto Risanger "Pengeboka" (ny utgave årlig)
  • "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller" utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Justisdepartementet.

 Her kan du få gratis hjelp:

Ta gjerne kontakt med banken dersom du har spørsmål!Skriv ut