LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Arverettigheter - temahefter.spama.no
 
[115044]

Arverettigheter

Ektefellene har arverett etter hverandre. Størrelsen på arveretten er avhengig av om avdøde ektefelle har livsarvinger eller nær familie. Ektefellen har arverett både i avdødes andel av felleseiet og i avdødes særeie.

Dersom avdøde har livsarvinger (barn, barnebarn osv.) arver gjenlevende ektefelle en fjerdepart av det den avdøde etterlater seg. Minstearven skal likevel ikke være mindre enn fire ganger grunnbeløpet (grunnbeløpet er pr. 01.05.19 kr 99 858,- og blir justert hvert år). Les mer om reglene ved å klikke på titlene.

>> Arverett uten livsarvinger

>> Arverett uten livsarvinger og nær familieSkriv ut