LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Separasjon og skilsmisse - temahefter.spama.no
 
[115043]

Separasjon og skilsmisse

Separasjon og skilsmisse får som hovedregel store økonomiske konsekvenser. Skriv aldri under på noen avtaler når dere er i oppbruddsfasen.

Før du går til handling, kan det være en fordel å ha kjennskap til hovedtrekkene i loven. Kontakt en advokat som har bred erfaring fra skilsmissesaker. Kanskje har du rett til fri rettshjelp.

Rådfør deg med fagfolk, men send inn separasjonspapirene med en gang. Dersom den andre parten tar opp lån, kan du risikere at lånet trekkes inn i booppgjøret, slik at det blir mindre å dele.Skriv ut
 

© SPAMA
Oppdatert 07-2018