LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Råd for samboere - temahefter.spama.no
 
[115042]

Råd for samboere


Her kan du lese om hvordan du kan sikre deg og din samboer økonomisk og juridisk i et samboerforhold. Dermed unngår du samboerfellene dersom den ene parten dør eller dere går fra hverandre.

De viktigste problemstillingene
Her skal vi komme inn på en del av hovedproblemstillingene rundt det å leve i et samboerforhold. Hva dere må være oppmerksomme på, og hvordan dere kan sikre hverandre økonomisk hvis den ene faller fra. Dette er ikke ment å være et "juridisk oppslagsverk", men en førstehjelp på veien videre.  Vi viser også til øvrige kilder hvor dere kan få ytterligere råd og hjelp.

Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, med hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.Skriv ut
 

© SPAMA
Oppdatert 07-2018