LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. LicenseException: License has expired. Over 40? Forbered pensjonsalderen - temahefter.spama.no
 
[115054]

Over 40? Forbered pensjonsalderen nå

Selv om det er noen år til du blir pensjonist, kan det være lurt å begynne planleggingen av pensjonisttilværelsen allerede nå. Vi vil gi deg noen gode råd, og her ser vi på de privatøkonomiske konsekvensene av å bli pensjonist og hvordan du kan forberede deg.

Dersom du skal leve av folketrygden alene, vil det vanligvis bety en betydelig reduksjon av inntekt. Som en indikasjon på hvor mye du får fra folketrygden kan du regne fra 35 til 45 % av lønn i dag. Har du spesielt høy lønn får du mindre. Har du derimot lav lønn, kan det være at du får noe mer enn 45 %. Uansett vil det bli stor nedgang i inntekten. For å ha like god økonomi som pensjonist, må du enten ha lavere utgifter, eller du må sørge for å ha andre inntekter i tillegg til folketrygden.

Folketrygden ble endret i 2011. I kapitlet Pensjonsreformen kan du lese hovedpunktene.

Vi har ikke gitt en fullstendig fremstilling av alle detaljene i regelverket, men dette er en førstehjelp på veien. For mer fullstendig informasjon, ta kontakt med banken.

Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, men hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.Skriv ut
 

© SPAMA
Oppdatert 08-2019

LicenseException: License has expired.